Verwerking persoonsgegevens

Ad Fontes legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Via onze websites kun je producten bestellen, gratis extra materiaal of didactische informatie downloaden, je abonneren op nieuwsbrieven, gebruik maken van onze (online) services, je interesse kenbaar maken of contact met ons hebben. Ook kun je bij ons een training volgen. Om van deze diensten gebruik te maken, is het noodzakelijk dat je bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens verwerken wij vervolgens.

De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst (voor bijvoorbeeld de levering van een product en/of toezending van nieuwsbrieven);
  • voor (online) bestellingen, facturatie & leveringen;
  • voor het downloaden van gratis extra materiaal of didactische informatie;
  • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van onze digitale diensten;
  • om onze (digitale) dienstverlening te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen.

In principe verkrijgen wij de persoongegevens rechtstreeks van jou.  Als je er echter voor kiest om je te registreren via een social media account (bijvoorbeeld Facebook, Instagram, LinkedIn of Google) worden deze gegevens verzameld via jouw social media profiel. Wij raden dan ook aan om de privacy policy van je socialmedia service provider(s) te raadplegen om na te gaan welke gegevens worden verwerkt wanneer je gebruik maakt van de social media login functie.

Wij zullen vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens. Je kunt ook bij ons terecht met vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen je altijd zo volledig mogelijk informeren.

Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?

De bescherming van persoonsgegevens is voor ons een zeer belangrijk goed. We gaan dan ook uiterst zorgvuldig met je gegevens om. De verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan alle wettelijke eisen die daaraan gesteld worden, zoals bijvoorbeeld opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.

Wil je inzage in of correctie van je gegevens, wil je je afmelden of heb je vragen?

Je kunt je eigen gegevens altijd inzien, in leesbaar formaat opvragen en verzoeken om correctie of verwijdering.

Wanneer je inzage wilt in de gegevens die Ad Fontes heeft vastgelegd dan kun je per e-mail contact opnemen met Ad Fontes via [email protected] of schriftelijk bij Ad Fontes: Koningin Fabiolalaan 17, 2360 Oud-Turnhout. Ad Fontes zal je binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij van je verwerkten. Wij kunnen bijkomend een bewijs van je identiteit vragen.

Ad Fontes houdt bij haar dienstverlening en informatieverstrekking zoveel mogelijk rekening met je voorkeuren. Als je geen informatie meer wenst te ontvangen over (nieuwe) diensten of gratis downloads kun je dit altijd per e-mail melden bij [email protected] of schriftelijk bij Ad Fontes: Koningin Fabiolalaan 17, 2360 Oud-Turnhout.  Je afmelding voor het gebruik van je postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen dertig werkdagen door Ad Fontes verwerkt. Het kan dus voorkomen dat je nog enkele berichten ontvangt nadat je je hebt afgemeld.

Ook met vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kun je bij ons terecht. Je bereikt ons via in[email protected]. Wij beantwoorden je e-mail zo snel mogelijk. Blijft je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om contact op te nemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Ja, dat kan. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor ons privacybeleid. Op onze website staat altijd de meest recente versie.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17/02/2019.